Lentokoulutus

Yleistä lentokoulutuksesta

Kerho kouluttaa vuosittain uusia ultrakevytlentäjiä.

Talvella opiskellaan teoriaosuus Suomen Urheiluilmailuopiston verkkokursseilla, ja keväällä aloitetaan lentokoulutus kerhon FK-9 ultrakevyellä lentokoneella. Lentokoulutus tapahtuu Turun lentokentältä.

Oppilaan ja opettajan aikatauluista riippuen, kestää koulutus yleensä yhden lentokauden.

Lento-oppilaan vaatimukset

Tiedot ultrakevytlentäjän vaatimuksista löytyvät Suomen Ilmailuliiton kotisivuilta.

Vaatimukset eivät ole ylivoimaisia, riittää että on perusterve, esim silmälasit sallitaan. 

Kustannukset

Lupakirjan kokonaiskustannukseksi muodostuu lentotuntimäärästä riippuen n. 4500€- 5000€. Minimivaatimus lentokoulutukselle on 25h.

Summa pitää sisällään mm teoriakoulutuksen kokeineen, lentokoulutuksen, ilmailulääkärin tarkastukset ja lupakirjamaksut.

Kun lupakirja on taskussasi ja olet kerhon jäsen, voit vuokrata kerhon konetta omiin lentoihisi.

Lisätietoja antavat mielellään kerhon lennonopettajat, joiden yhteystiedot löydät etusivulta.

Koulutuksen vaiheet

Ennen koulutuksen aloittamista kannattaa varmistaa, että terveysvaatimukset täyttyvät. Vaatimusten täyttymisen arvioi ilmailulääkäri, joka myöntää lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen (medikaalin). Ilmailulääkäreitä löytyy mm. yksityisiltä lääkäriasemilta. ”Kevyin” ja edullisin UPL-lupakirjan kanssa yhteensopiva medikaali on LAPL-medikaali. Alle 40 vuotiailla perusterveillä medikaali on voimassa 5v myöntämishetkestä ja yli 40 vuotiailla 2v myöntämishetkestä. Medikaali ei kuitenkaan ole pakollinen ennen yksinlentovaihetta, mutta oma kelpoisuus kannattaa varmistaa ennen suurempia investointeja.

Teoriakoulutus kannattaa aloittaa ajoissa ennen lentokautta, esimerkiksi alkutalvesta. Teoriakoulutus tapahtuu verkkokurssilla ja opiskelu on itsenäistä. SUIO:n lennonopettajat auttavat toki, mikäli kysyttävää ilmenee. Teoriaosuuden lopuksi suoritetaan valvotut teoriakokeet koulutuksen kaikista osa-alueista, sekä suullinen rajoitettu radiopuhelimenhoitajan kelpuutus, joka oikeuttaa käyttämään ilmailuradiota.

Lentokausi alkaa yleensä huhti-toukokuussa ja lento-opetuksen voi aloittaa, vaikka kaikkia teoriakokeita ei olisikaan vielä suoritettu. Eniten koulutuksesta saa kuitenkin irti, kun teoria on lentokoulutuksen alkaessa hallussa. Koko lentokoulutuksen ajan kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti lentojen kirjaamiseen omaan lentopäiväkirjaan, sekä koulutusohjelmaan. Matkalentojen osalta dokumentoidaan myös lentosuunnitelmat, reitti ja painolaskelmat OFP-lomakkeelle taltioituina. Hyvin tehdyt ja täsmäävät kirjaukset auttavat lupakirjan myöntämisvaiheessa merkittävästi.

Alussa lähdetään perusteista ja harjoitellaan peruskäsialaa, eli suomeksi ohjainten vaikutuksia lentoon. Tästä edetään vähitellen koulutuksen muihin osiin. Opettajan kanssa käydään myös vähintään kerran matkalennolla toiselle lentopaikalle suuntautuvalla matkalennolla. UPL-koulutukseen sisältyy myös vähintään 5h yksinlentokoulutusta, joka tarkoittaa nimensä mukaisesti yksin suoritettavaa lentotiimaa. Kun lennonopettaja toteaa oppilaan olevan valmis yksinlentoihin, pitää toisen lennonopettajan suorittaa oppilaalle ”yksinlentotarkkari” ja vahvistaa oppilaan yksinlentokelpoisuus. Ensin yksin lentämistä harjoitellaan kentän lähistöllä ja laskukierroksessa. Yksinlentoihin kuuluu myös vähintään yksi yli 150km pitkä toiselle valvotulle lentopaikalle suuntautuva matkalento. Kun vähimmäisvaatimukset lentoajalle täyttyvät (tarkista Traficomin määräys PEL M2-70) ja oppilas on opettajan mielestä valmis lupakirjatarkastuslennolle, suoritetaan opettajan valvoma ”koulutarkkari”. Tämän jälkeen koulutuspäällikkö kirjoittaa koulutustodistuksen saadusta lentokoulutuksesta, joka esitellään tarkastuslentäjälle ja liitetään mukaan lupakirjahakemukseen.

”Koulutarkkarin” hyväksytyn suorituksen jälkeen sovitaan tarkastuslennosta Traficomin tarkastuslentäjän kanssa. Tarkastuslentoon kuuluu ennen lentoa suoritettava suullinen teoriaosuus, sekä lentokoe. Lentokokeen hyväksytyn suorituksen jälkeen tarkastuslentäjä lähettää Traficomille lausunnon lupakirjan myöntämiseksi. Tämän jälkeen pitää vielä muistaa hakea lupakirjaa Traficomin omasta asioinnista, sillä tarkastuslentäjän lausunto ei lupakirjan hakuprosessia käynnistä. Lupakirja toimitetaan yleensä noin parissa viikossa, mikäli kaikki paperit ovat kunnossa.

Scroll to Top